Hide

Problem A
Labb 4: Ordkedjor

Lydelsen finns i labbkompendiet på kursens labbsidor.

Till Kattis skickar du in alla .java-filer. Glöm inte att ange vad klassen som innehåller main-metoden heter.

Om du har labbat på IDAs Sun-datorer behöver du koda om filerna till att använda teckenuppsättningen UTF-8 innan du skickar in dem. Detta kan du göra genom att köra kommandot recode ISO-8859-1..UTF-8 *.java i katalogen där filerna du vill skicka in finns.

Please log in to submit a solution to this problem

Log in